När du vill boka in ett uppföljningsbesök eller en konsultation. Ev. behandling som kan komma att bli aktuell, ingår ej vid detta besök

15 min – 150 kr

Boka Uppföljningsbesök online